Vår mission:

Att förbättra folkhälsan i Sverige genom näringsrikare mat inom vård, skola och omsorg.

Visste du att…

… varje dag serveras det cirka 3 miljoner måltider inom vård, skola och äldreomsorg.

… livsstilsrelaterade sjukdomar ökar kraftigt.

… 25% av alla svenskar riskerar att dö i förtid på grund av osunda kostvanor.

… ändå finns det ingen kontrollfunktion för den offentliga matens näringsriktighet. En sådan hade kunnat säkerställa att den skattefinansierade maten håller hög kvalitet i hela landet, oavsett vart man bor.

… det är mycket stor variation i kvaliteten på den mat som serveras för våra skattepengar. Med andra ord finns det många goda exempel på bra kost som inte kostar mer pengar – låt oss göra detta tillgängligt till fler!

Forskning visar på starka samband mellan kost och hälsa, men trots detta ser vi stora skillnader i kvalitet och näringsvärde på den mat som idag serveras inom vård, skola och omsorg. Därför startade vi Frisk mat, ett initiativ som verkar för att maten som serveras i offentlig regi ska följa de nordiska näringsrekommendationerna (NNR), smaka gott och se aptitlig ut. Frisk mat upplyser om och inspirerar kring hur viktigt det är med hälsosam och näringsrik mat. Vi vill dessutom skapa verktyg åt de som dagligen arbetar med maten för att underlätta resan till friskare mat, samt verka som en katalysator för en snabbare och mer effektiv förändring.

 
 
khamkhor-626339-unsplash.jpg

Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga
80 procent av all kranskärls-sjukdom,

stroke och
30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga eller

fördröja utvecklingen av
typ 2–diabetes.

— Citat från Svenska läkaresällskapet

 

Förekomsten av livsstilsrelaterade sjukdomar har ökat kraftigt de senaste åren och prognoserna visar tyvärr att utvecklingen kommer fortsätta i samma riktning. Vår livsstil utgörs av många faktorer så som mat, sömn, stress och motion – men enligt WHO är ohälsosam mat och ett högt blodtryck numera den största riskfaktorn för att dö i förtid i Sverige.

Enligt Socialstyrelsen har en fjärdedel av alla svenskar så dåliga matvanor att de riskerar att bli sjuka och dö i förtid. Exempelvis äter bara två av tio svenskar den dagliga mängd frukt och grönt som Livsmedelsverket rekommenderar. Samtidigt kommer det mer och mer forskning som visar att maten vi äter kan förebygga några av vår tids största folksjukdomar – sjukdomar som i dag inte bara leder till enormt mycket lidande utan också till stora kostnader, både för den enskilda individen och för samhället.

Varje dag serveras det cirka 3 miljoner måltider i vård, skola och omsorg och kostnaden för råvarorna till dessa måltider uppgår till över 8 miljarder kronor om året. 8 miljarder kronor som i många fall går till mat som inte lever upp till NNR, utan är fattig på näring men rik på kalorier – något som visat sig vara kopplat till ohälsa. Så länge som det i offentlig regi serveras en stor mängd mat som inte lever upp till NNR sker ett resursslöseri med våra skattemedel. Det är varken dyrt eller komplicerat att laga näringsrik mat och det bör vara en självklarhet att skattebetalarnas pengar alltid går till mat som lever upp till NNR, smakar gott och ser aptitlig ut.

På många håll är maten dock fantastisk, och det finns mängder av kunskap hos de som arbetar lokalt i olika kök som idag inte har en plattform via vilken den kan förmedlas vidare. Det saknas också resurser för att på bred front kunna utbilda alla de som i någon form arbetar med mat i vård, skola och omsorg. Det handlar inte bara om kockar och dietister, utan också om undersköterskor, vårdbiträden och hemtjänstpersonal heltibland utan utbildning inom kost- och näringslära. Vi är övertygade om att det finns en stor potential i att ta vara på den kunskap som finns, och på ett lustfyllt och lättsamt sätt sprida den vidare till de som behöver den.

Genom att höja ribban på den kost som serveras i offentlig regi tror vi också på möjligheten att skapa ringar på vattnet i form av både direkta och indirekta resultat. Barn som tidigt lär sig att äta nyttigt i skolan tar med sig detta hem till sin familj. Vuxna som serveras bra mat i kontakt med exempelvis vården får referenser på hur man bör äta för att följa de kostråd som bidrar till att hålla oss friska.

För att få till stånd denna förändring arbetar Frisk mat mot tre olika målgrupper; de som jobbar med den skattefinansierade maten dagligen, de som äter/påverkas av den samt politiker och beslutsfattare. Tillsammans med dessa vill vi utöver att driva opinion och sprida information och inspiration skapa de konkreta verktyg som möjliggör en förändring i praktiken. Vi arbetar därför intensivt med att få på plats en digital plattform för kunskapsutbyte om mat inom offentlig sektor. Följ arbetet här på friskmat.se.