Bli medlem

Stötta och bidra till förändringsarbetet genom att bli medlem. Fyll i formuläret nedan och betala in årsavgiften på 150 kronor. Det gör du genom att Swisha till 123-5117387 och ange ditt namn som meddelande.

När din betalning är registrerad får du en bekräftelse på att du är medlem i föreningen.

Som medlem i föreningen Frisk mat kommer du få information kring hur vi arbetar med vår hjärtefråga och hur du kan hjälpa oss göra skillnad genom att sprida budskapet om vikten av Frisk mat till din omgivning.

Ja, jag samtycker *
 

Vad innebär mitt samtycke?

Vi behöver spara och behandla personuppgifterna du angett ovan. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka dig löpande information om föreningens verksamhet, avgiftsavier och inbjudningar. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är medlem i föreningen Frisk mat. De personuppgifter vi behandlar om dig delas enbart med andra personer inom föreningens verksamhet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras samt bearbetas i andra länder i enlighet med lokal och internationell lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är föreningen Frisk mat, Riddargatan 20, 11451 Stockgolm. Org nr 802518-7710. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@friskmat.se. Du når vårt dataskyddsombud på info@friskmat.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.